Cho vay tiền điện tử với TomoDEX Lending

Video này sẽ hướng dẫn từng bước những gì bạn cần làm để có thể cho vay crypto với TomoDEX Lending. Nền tảng của chúng tôi cho phép người dùng cho vay các loại tiền điện tử mà họ nắm giữ hoặc vay từ người khác.

Truy cập https://dex.tomochain.com/markets/lending